دورین

برند دورین در سال 1918 تاسیس شده و از سال 1932 در حوزه سردخانه و تهویه مطبوع فعال است. امروزه دورین می‌تواند مجموعه ای کامل و گسترده از کمپرسور را در کاربردهای مختلف از جمله فروشگاه، حمل و نقل، صنعت غذایی و دارویی عرضه نماید.

کمپرسور سردخانه ای دورین ایتالیا

محصولات دورین ساخت کجاست؟

محصولات دورین ساخت کشور ایتالیا می‌باشند. اکثر مدل های کمپرسور دورین از سوی نماینده های این شرکت در ایران توزیع می‌شوند. قابلیت تامین مدل های سفارشی و خاص وجود دارد.

محصولات دورین

دورین انواع کمپرسور سمی هرمتیک، سمی هرمتیک دو مرحله ای و تسمه ای و همچنین کندانسینگ یونیت هواخنک و آب خنک را تولید می‌کند.سری های کمپرسور دورین در جدول زیر بیان شده است.

محصول سری
کمپرسور سمی هرمتیک H , HEX , HEP , HI , CDS , CD
کمپرسور سمی هرمتیک دو مرحله ای 2S_H , CD_2S
کمپرسور تسمه ای APE
کندانسینگ یونیت هوا خنک AU , AUT , AULN
کندانسینگ یونیت آب خنک WU

کاربرد محصولات دورین

محصولات دورین در سردخانه و تهویه مطبوع مراکز فروش و سوپرمارکت، تهویه مطبوع واگن قطار، سردخانه و سرماداری در صنعت داروسازی، صنعت غذایی، صنعت دریایی و صنعت بستنی کاربرد دارد. کمپرسور دورین می‌تواند با گازهای مبرد HFC، HCFC و همچنین مبرد طبیعی مانند هیدروکربن ها و آمونیاک کار کند.